การศึกษาตามอัธยาศัย

 โครงสร้างบุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง 

    

                นางสาวสุทธิมล     พวงแสน

                      เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

      วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี :  นบ.  นิติศาสตร์

     

                 นางสาวนิตยา คำจำปา   

                   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี :  บธ.ม.  บริหารธุรกิจบัณฑิต

IMG_0533

 ความเป็นมาห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

     ในปีพุทธศักราช 2537 หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินมะปราง ได้ขอใช้ที่ดินกรม ธนารักษ์ ซึ่งมีพื้นที่ 2 งาน และได้ร่วมกับประชาชนอำเภอเนินมะปรางหาเงินสมทบทุน เพื่อสร้างอาคารห้องสมุด จำนวน 9๐,๐๐๐ บาท กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน 1,16๐,๐๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินมะปรางจำนวน 2๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,45๐,๐๐๐ บาท

      ในปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง แบบห้องสมุด ข – 2540ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1– 2541 กองแผนงานกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยได้จัดหาเงินสมทบประมาณ 3๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินมะปราง อาคารชั้นล่าง ของห้องสมุด ได้รับมอบงานก่อสร้างเรียบร้อยประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2542

อาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น

ชั้นล่าง เป็นสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินมะปราง

ชั้นบน เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543  เป็นต้นไป

กำหนดการเปิดบริการห้องสมุด

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30  น.- 16.30  น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00  น..- 15.00  น.

หยุด วันนักขัตฤกษ์

IMG_3985

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง          จังหวัดพิษณุโลก
มุ่งส่งเสริมการอ่าน                 พัฒนาคุณภาพงานบริการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้    สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง                                                                      

2. ส่งเสริมนิสัยการอ่านให้ครอบครัวและชุมชน

3. สร้างบรรยากาศของการอ่าน

4. จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการอ่าน

5. ให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่าน

6. สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานห้องสมุด

IMG_4428

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

2. จัดทำแผนดำเนินงาน

3. จัดให้มีคณะดำเนินงาน

4. จัดบริการเชิงรุก

5. พัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

  ข้อมูลทั่วไป      

หนังสือทั้งหมด        จำนวน             14,880      เล่ม

วารสาร                     จำนวน               9             ชื่อเรื่อง

หนังสือพิมพ์              จำนวน              2             ฉบับ

วารสารได้เปล่า                   จำนวน            28           ชื่อเรื่อง

สื่อโสตทัศน์วัสดุ ( แผ่นCD )  จำนวน         449         รายการ

ทีวี                                   จำนวน                   1            เครื่อง

เครื่องเล่นซีดี                  จำนวน                   1             เครื่อง

คอมพิวเตอร์                    จำนวน                   9             ชุด

เครื่องปริ้นเตอร์                จำนวน                  3             เครื่อง

จานรับสัญญาดาวเทียม  จำนวน                   1             จาน

โทรศัพท์                        จำนวน                   1             เครื่อง

เบอร์โทรศัทพ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง         055 -399449

กศน.อำเภอเนินมะปราง                        055 – 399029

Advertisements

Responses

  1. ขอถามข้อมูลเกียวกับการศึกษานอกโรงเรียนคือผมเรียนที่บ้านมุงจบแค้ป.4อยากจะเรียนต่อต้องทำอย่างไรบ้างคือจบมาหลายปีแล้ว

  2. กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด
    การศึกษาล้วนเป็นไป..

  3. Orchid blossom slowly.
    I would study. I am, but was event blossom.
    Outstanding education, plant form, fine, very fine.

  4. ขอแก้พันธ์ผสมใหม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จากอัธยาศัย….


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: